Een massage kan een positieve invloed hebben op je lichaam en geest. Er zijn vele voordelen van het krijgen van een heerlijke massage. Maar helaas zijn er ook een aantal factoren, de zogenaamde contra-indicaties, waardoor massages in zijn geheel (absoluut) of gedeeltelijk (relatief) niet uitgevoerd mogen en kunnen worden.

Een contra-indicatie is een reden om een behandelmethode niet of niet volledig uit te voeren. Hierbij maken we een onderscheid tussen relatieve en absolute contra-indicaties. Een relatieve contra-indicatie betekent dat er in sommige gevallen wel mag worden gemasseerd, maar dat bijvoorbeeld bepaalde plekken op het lichaam moeten worden vermeden en/of in samenspraak met een arts. Een absolute contra-indicatie betekent dat er absoluut niet mag worden gemasseerd.

Let op: wanneer ik niet volledig of verkeerd ingelicht wordt, kan ik niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en of letsel ten gevolge van een door mij uitgevoerde massage. Voor aanvang van de massage vraag ik je een intakefomulier in te vullen.

Onderstaand een overzicht wat contra-indicaties zijn bij een massage.

 Absolute contra-indicaties zijn:

 • Eerste 3 maanden van de zwangerschap (foetus kan loslaten)
 • Koorts (massage kan de verhoogde stofwisseling verergeren)
 • Hartaandoeningen (door ontspanning kan hartritme dalen, overleg altijd met je arts)
 • Steenpuisten en andere besmettelijke huidaandoeningen (besmettingsgevaar en uitbreidingsgevaar)
 • Gebruik van bijv. antibiotica, bloedverdunners of medicatie met een gele sticker (overleg altijd met je arts)
 • Extreme vermoeidheid (onvoldoende verwerking van massageprikkels)
 • Kanker (overleg altijd met je arts)
 • Infectieziekten, zoals griep, ernstige verkoudheid (massage verergert de symptomen)
 • Veel pijn (door de pijn ontstaat een grote afweerspanning, massage heeft dan weinig tot geen zin/effect. Daarnaast weet je niet wat er aan de hand kan zijn)
 • Slechte algemene gezondheid

Relatieve contra-indicaties:

Je mag wel gemasseerd worden, maar de plaats van de aandoening zal niet gemasseerd worden of de massage zal worden aangepast.

 • Beschadigde huid, bijvoorbeeld blauwe plekken, schaafwonden en open wonden
 • Hoge of lage bloeddruk
 • Spataderen
 • Psoriasis
 • Lokale, actieve ontstekingen (bijv. bij reuma, massage kan de ontstekingen verergeren)
 • Trombose
 • Vaatontsteking (de verzwakte vaten kunnen beschadigen door de druk)
 • Antidepressiva

Er zijn dus absolute contra-indicaties; ik masseer niet tenzij je vooraf toestemming hebt gevraagd aan de behandelend arts. Daarnaast zijn er relatieve contra-indicaties; je kunt gemasseerd worden, maar daarbij houd ik rekening met de plaats, dosering of techniek.